นายวิฑูรย์ สำราญ

นายกเทศมนตรี
โทร. 080-3691784

นายเฉลิมเกียรติ ฉันทานุมัติ

ปลัดเทศบาล
โทร. 081-8791407

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

เทศบาลตำบลบุ่งมะแลงได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์ประเพณีลงแขกดำนา ประจำปีงบประมาณ 2564

เทศบาลตำบลบุ่งมะแลงได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์ประเพณีการลงแขกดำนา ประจำปีงบประมาณ 2564 นำโดย คณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างทุกๆคน ได้ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณ พื้นที่ด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลบุ่งมะแลง ในวันที่ 11 สิงหาคม 2564

[ 01-09-2564 ] Hits:48

อบรม โครงการเสริมสร้างทักษะอาชีพ "หลักสูตร ตัดเสื้อสุภาพบุรุษ (เสื้อซาฟารี")

เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง ร่วมกับ สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินโครงการอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ " หลักสูตร ตัดเสื้อสุภาพบุรุษ (เสื้อซาฟารี) ในระหว่างวันที่ 6-9 กรกฎาคม 2564 วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 กิจกรรมที่ 1 อบรมพัฒนาศักยภาพแรงงานให้เข้าถึงสิทธิการบริการพื้นฐานของรัฐ ประชาสัมพันธ์ภารกิจกระทรวงแรงงานตลอดจนการเข้าถึงบริการภาครัฐของแรงงานนอกระบบฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ...

[ 30-07-2564 ] Hits:61

อบรมหลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ได้ดำเนินการฝึกทักษะฝีมือ หลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ในระหว่างวันที่ 12 - 19 กรกฎาคม 2564 ณ สวนป่าท่าหินสอ บ้านบุ่งมะแลง ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 20...

[ 29-07-2564 ] Hits:64

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

Mostly Cloudy

19°C

อุบลราชธานี

Mostly Cloudy

Humidity: 75%

Wind: 22.53 km/h

 • 04 Jan 2019

  Mostly Cloudy 30°C 18°C

 • 05 Jan 2019

  Mostly Cloudy 32°C 20°C

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ