Hot News :

กิจกรรมการมีส่วนร่วมผู้ของผู้บริหาร เทศบาลตำบลบุ่งมะแลงได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธา

วันพุธ, 01 ธันวาคม 2564 20:55

   เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลบุ่งมะแลงได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลประทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 หลักสูตรที่ฝึกอบรม ประกอบด้วย การทำน้ำพริกกากหมู การทำไส้กรอก การทำแหนมหมู การทำน้ำพริกปลาดุก และการทำหมูฝอย มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 20 คน งบประมาณในการฝึกอบรมได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

บริหารออนไลน์

Map

ร้องเรียนร้องทุกข์

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ