สภาเทศบาล

นางสมพาน ณาณะรมย์

ประธานสภาเทศบาล

- ว่าง -

รองประธานสภาเทศบาล

- ว่าง -

เลขานุการสภาเทศบาล

 


สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นางวีระยา สมสุข

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

- ว่าง -

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

- ว่าง -

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

- ว่าง -

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

- ว่าง -

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

- ว่าง -

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 


สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นางป้อม ธรรมชาติ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

- ว่าง -

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

- ว่าง -

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

- ว่าง -

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

- ว่าง -

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

- ว่าง -

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ