หัวหน้าส่วนราชการ

นายเฉลิมเกียรติ ฉันทานุมัติ

ปลัดเทศบาล

นางสาวกฤษณี งามเจริญ

รองปลัดเทศบาล

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

นายสุรบดินทร์ อินทะเสน

หัวหน้าสำนักปลัด

นางทับทิม ห่วงทอง

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายปัญญาพล พันธ์โนเรศน์

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางเพ็ญจันทร์ ทองลาด

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางจุฑามาศ เพชร์แสง

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ