กองช่าง

นายปัญญาพล พันธ์โนเรศน์

ผู้อำนวยการกองช่าง

พนักงานเทศบาล

นายธีรพล พรมล้วน

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

-ว่าง-

วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

นายกฤษฏ์ บุญเชิด

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นายศราวัส อุพันทา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายอนุพล อาธิเวช

ผู้ช่วยช่างเครื่องยนต์

นายเดชฤทธิ์ เสาราช

ผลิตน้ำประปา

นายทรงศักดิ์ ภักดี

ช่างเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

นายไพรัตน์ ไชยวรรณ

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถหน้าตักหลังขุด)

นายชุมพล สมสุข

คนงานทั่วไป

นายจักรี ปรางค์ชัยกุล

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นางวิภาดา ประภาพันธ์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายเสาวรัตน์ อินทมาตร

คนงานดูและและบำรุงรักษาสวนป่าท่าหินสอ

นายสุดใจ สมศรี

คนงานประจำรถตักหน้า-ขุดหลัง

นายสุมิตร พลพันธ์

คนงานประจำรถตักหน้า-ขุดหลัง

นายบัณฑิต สมสุข

ผู้ช่วยพนักงานผลิตน้ำประปา

นายสมพร พันธ์ยงค์

คนงานทั่วไป

นายธนูศักดิ์ นนทเสน

พนักงานขับรถยนต์

นายศักดิ์สิทธิ์ ประทุมมา

พนักงานขับรถฟาร์มแทรกเตอร์

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ