กองการศึกษา

นางเพ็ญจันทร์ ทองลาด

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

พนักงานเทศบาล

นางสาวนภัสภรณ์ กิ่งสกุล

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวสมจิต อาธิเวช

ครูชำนาญการ

นางนิรมล ลาทวี

ครูชำนาญการ

นางสาวจารุณี หาทวี

ครู

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวเพลินจิตร เสาราช

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวชนกพร ตรีผลพันธุ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ