กองคลัง

นางทับทิม ห่วงทอง

ผู้อำนวยการกองคลัง

พนักงานเทศบาล

ว่าง

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

-นางสาวนภา ชิณภา-

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

-นางจุฑามาศ แซ่โค้ว

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

-นางสาวณัฐชยาพร ทองคำบุตร-

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างภารกิจ/คนงานทั่วไป

นางพัชญา ดุษนอก

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและและบัญชี

-นายมลชัย กิ่งทอง-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นายวิวัฒนา ไชยวรรณ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวปนัดดา พันธุ์พิบูล

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ