กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางธันยกานต์ ศรีชาลี

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสุวิมล ปาปะตัง

ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริมสุชภาพ

นายธนวรรธณ์ สุทาสี

จ้างเหมาบริการ
(ช่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ