ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สายบ้านนางมิ่งขวัญ หวังผลไปบ้านนายพรม วงษาเหวก บ้านบุ่งมะแลงน้อย หมู่ที่ 12

วันจันทร์, 05 กรกฎาคม 2564 11:28
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สายบ้านนางมิ่งขวัญ หวังผลไปบ้านนายพรม วงษาเหวก บ้านบุ่งมะแลงน้อย หมู่ที่ 12

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ